Mã tham chiếu Giao dịch

how_to_use

Tìm hiểu Lịch sử giao dịch của bạn

1. Có thể sẽ mất 5 ngày làm việc để các cửa hàng trực tuyến hoàn tất quá trình mua hàng và thanh toán của bạn bằng thẻ ảo của bạn. (Các cửa hàng trực tuyến cũng có tiến trình tương tự với giao dịch sử dụng thẻ tín dụng hiện hữu. Số tiền ghi nhận cuối cùng trong thẻ tín dụng của bạn sẽ được phản ánh trực tiếp trong các sao kê thẻ vào cuối tháng)

2. Tất cả giao dịch bằng thẻ ảo của bạn thường theo quá trình xử lý sau:
Đang chờ -> Giao dịch/Phí riêng -> Đã giải quyết

Phí Quản lý và Phí sử dụng thẻ

Mỗi giao dịch có một nhãn giao dịch khác nhau hiển thị bên trái của mỗi giao dịch.

Loại giao dịchGiải thích
Mua hàngĐây là khoản tiền đã thanh toán cho các cửa hàng trực tuyến. Đối với những giao dịch ngoài nước, lưu ý rằng sẽ có phí ngoại hối và xuyên quốc gia riêng biệt. Hãy xem Bảng các loại phí để biết thêm chi tiết.
Phí Xuyên quốc gia/Ngoại hốiĐây là khoản tiền được tính cho những giao dịch ngoài nước. Lưu ý rằng khoản tiền cuối cùng được tính theo tỉ giá thời gian thật vào ngày giao dịch đã giải quyết. Do đó khoản tiền được tính cuối cùng có thể khác so với ngày mua hàng.
Chuyển Tín dụng VàoSố tiền nhận được từ tài khoản TPBank eMoney khác.
Chuyển Tín dụng RaSố tiền được gửi cho tài khoản TPBank eMoney khác

Trạng thái Giao dịch

Bạn có thể thấy trạng thái giao dịch của mình khi nhấn vào “Hiện chi tiết” bên dưới mỗi giao dịch.

Trạng thái Giao dịchGiải thích
Đang chờĐây là bước xử lý đầu tiên cho tất cả giao dịch. Điều này có nghĩa là thanh toán của bạn đã được xác nhận bởi cửa hàng và số tiền mua hàng ban đầu đã được trừ trong số dư khả dụng của bạn. Đối với các giao dịch ngoài nước, số tiền này có thể sẽ khác với số tiền giao dịch cuối cùng được giải quyết bởi các cửa hàng.
Giao dịch Hoàn lạiSố tiền mua hàng đang chờ đã được trả lại tạm thời vào thẻ TPBank eMoney của bạn để chuẩn bị cho quá trình xử lý mua hàng cuối cùng. Đó là do có sự thay đổi trong hoạt động Hối đoái và sự chuẩn bị của các cửa hàng cho việc xử lý giao dịch cuối cùng.
Phí Hoàn lạiPhí đang chờ liên kết với giao dịch tương ứng được trả lại tạm thời trong thẻ TPBank eMoney của bạn cho quá trình xử lý giao dịch cuối cùng. Đó là do có sự thay đổi trong hoạt động Hối đoái và sự chuẩn bị của các cửa hàng cho việc xử lý giao dịch cuối cùng.
Đã giải quyếtCửa hàng của nhận được thanh toán của bạn. Đây là khoản tiền mua hàng cuối cùng được trừ từ số dư khả dụng của bạn. Đối với các giao dịch ngoài nước, số tiền này có thể sẽ khác với khoảng tiền đăng chờ được trừ trước đó do chênh lệch tì giá Hối đoái.
Bị từ chốiThanh toán cho cửa hàng của bạn đã thất bại. Đây có thể do một vài lý do như số dư tài khoản trong thẻ TPBank eMoney không còn đủ, nhập sai mã CSC, v.v… Để tìm hiểu thêm, bạn có thể gọi Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi số 1800 585 885 hoặc (+84) 04 37 683 683
Hoàn lạiThanh toán của bạn đã được hoàn lại vào số dư trong thẻ TPBank eMoeny vì cửa hàng đã không hoàn thành xử lý giao dịch của bạn. Đó có thể là vì các cửa hàng muốn xác nhận xem bạn có còn đủ số dư trong thẻ TPBank eMoney hay không.
Phí hoàn lạiPhí liên quan đến giao dịch tương ứng đã được hoàn lại.
Chấp nhậnGiao dịch của bạn đã thành công.
Thẻ mua hàng FacebookPhí liên quan đến giao dịch tương ứng đã được hoàn lại.
Đã gửiBạn đã chuyển tiền cho tài khoản thẻ TPBank eMoney khác thành công. Số tiền chỉ được ghi có vào số dư trong tài khoản TPBank eMoney khi bạn của bạn nhận tiền thành công.
Đã nhậnBạn đã nhận tiền từ tài khoản TPBank eMoney khác thành công. Số dư khả dụng của bạn đã được cập nhật.

Nạp tiền vào thẻ TPBank eMoney

Danh sách mã dố các giao dịch nạp tiền thực hiện trên ví của bạn

Nạp tiền qua SmartLinkTSL

Mã Giao dịch

Danh sách các mã số giao dịch cho các phí và lệ phí trên thẻ TPBank eMoney của bạn

Hủy thẻSUS
Kích hoạt lại thẻRCT
Đổi mới thẻRNW
Số tiền hoàn lạiRFN
Chuyển tiềnTSF
 Thẻ mua hàng Facebook PFB
Thẻ mua thẻ miễn phíPFC