CÁC LOẠI PHÍ

how_to_use

Phí quản lý tài khoản

Thay đổi emailMiễn phí
Thay đổi số điện thoạiMiễn phí
Thay đổi địa chỉMiễn phí
 Phí mở thẻ (hay còn gọi là phí kích hoạt thẻ) 20.000 VND
Thẻ không có giao dịch

Nếu thẻ không được nạp tiền trong vòng 12 tháng gần nhất:

i) Nếu số dư tài khoản nhiều hơn 49.000 VND thì TPBank sẽ trừ phí thẻ không có giao dịch 49.000 VND.

ii) Nếu số dư tài khoản bằng hoặc ít hơn 49.000 VND thì TPBank đóng thẻ và nhận số tiền còn lại trong thẻ.

Đóng tài khoản

Khi người dùng yêu cầu TPBank đóng tài khoản và hoàn trả số dư còn lại trong thẻ:

i) Nếu số dư tài khoản nhiều hơn 100.000 VND thì TPBank sẽ trừ phí đóng tài khoản 100.000 VND trước khi tiến hành hoàn tiền.

ii) Nếu số dư tài khoản bằng hoặc ít hơn 100.000 VND thì TPBank đóng thẻ và nhận số tiền còn lại trong thẻ.

Phí Giao dịch quốc tế

Phí chuyển đổi ngoại tệ3%
Phí giao dịch xuyên biên giới1%

Phí Quản lý

Tạm đóng thẻMiễn phí
Kích hoạt thẻ đã tạm đóng20.000 VND
Xác thực thông tinMiễn phí
Đóng thẻ trước hạnMiễn phí
Phí thường niênMiễn phí

Ghi chú: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể tính phí khi Quý khách sử dụng dịch vụ của họ để nạp tiền cho thẻ TPBank eMoney. TPBank không thu bất kỳ khoản phí cộng thêm nào từ những giao dịch nạp tiền này.  .