Hỏi đáp main banner

HỎI & ĐÁP

Về Thẻ ảo trả trước TPBank eMoney

Khách hàng cần đăng ký trên website các thông tin dưới đây với TPBank để sở hữu Thẻ:

  • Họ và Tên;
  • Số điện thoại;
  • Địa chỉ Email.

2. Làm cách nào để đăng ký sử dụng thẻ định danh TPBank eMoney?

Việc sử dụng Thẻ phải có Mẫu đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng Thẻ giữa chủ Thẻ và TPBank theo quy định hiện hành của TPBank. Chủ thẻ phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • Phải sở hữu 1 thẻ vô danh TPBank eMoney
  • Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam;
  • Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
  • Điều kiện khác theo quy định pháp luật và TPBank.

3. Tôi vừa đăng ký dịch vụ TPBank eMoney nhưng chưa nhận được email xác nhận. Tôi cần phải làm gì?

Sau khi đăng ký tài khoản TPBank eMoney, một email xác nhận sẽ được chuyển tới hòm thư của bạn, thời gian chờ có thể lên tới 10 phút hoặc vui lòng kiểm tra thêm hòm thư rác.Nếu sau 30 phút bạn vẫn không nhận được email xác nhận, hãy yêu cầu mã xác minh mới gửi đến hòm thư của bạn bằng cách nhấn chuột vào nút “Gửi lại thư”.Nếu như bạn vẫn không nhận được email, hãy liên hệ chúng tôi theo số 1800 58 58 85 từ 8.00 sáng đến 5.00 chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

4. Sau khi đăng ký bao lâu tôi có thể nhận được thẻ ảo TPBank eMoney?

Quá trình đăng ký dịch vụ là tức thì. Thẻ sẽ được cấp ngay sau khi hồ sơ đăng ký Thẻ được chấp nhận.

5. Tôi quên mật khẩu của tài khoản TPBank eMoney. Tôi nên làm gì?

Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu tại đây hoặc nhấn “Quên mật khẩu” ở trang đăng nhập và làm theo hướng dẫn.Một email xác nhận lại mật khẩu sẽ được gửi ngay tới email bạn đã đăng ký.Nếu như bạn không nhận được email, hãy liên hệ chúng tôi theo số 1800 58 58 85 từ 8.00 sáng đến 5.00 chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

6. Số dư tài khoản TPBank eMoney của tôi không đủ để thực hiện giao dịch. Liệu tôi có thể dùng Thẻ TPBank eMoney để thực hiện giao dịch này không?

Không. Bạn vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản TPBank eMoney để có thể hoàn tất giao dịch của mình.

7. Nạp tiền vào thẻ ảo TPBank eMoney nghĩa là gì và làm thế nào để tôi có thể nạp tiền?

“Nạp tiền” là quá trình chuyển thêm tiền vào tài khoản TPBank eMoney. Bạn có thể nạp tiền qua nhiều phương thức: hệ thống eBank của TPBank, cổng thanh toán Banknetvn, Smartlink, hệ thống thẻ Visa và Mastercard, v.v…

8. Thẻ ảo TPBank eMoney có giới hạn nạp tiền hàng tháng không?

Tài khoản thẻ định danh TPBank eMoney có thể nạp tiền tới 30,000,000VND một ngày nếu như số dư trong tài khoản không quá giới hạn 100,000,000VND. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thông tin ở Bảng các loại phí và hạn mức tại đây.

9. Tôi có thể nạp tiền bao nhiêu lần?

Tài khoản TPBank eMoney đã qua xác nhận định danh có thể nạp tiền không giới hạn số lần nạp và không giới hạn số lượng tiền nạp.Tài khoản TPBank eMoney chưa qua xác nhận định danh chỉ có thể nạp tiền một lần với hạn mức tối đa 5.000.000VND.

10. Khi nào thì số tiền tôi nạp vào thẻ ảo TPBank eMoney có thể sử dụng được?

Cần có một khoảng thời gian cho việc xử lý tùy theo phương thức bạn nạp tiền. Trong khoảng thời gian này, số tiền bạn nạp vào sẽ được lưu dưới dạng Số dư chờ và sẽ không sử dụng được cho bất cứ giao dịch nào. Số dư mới sẽ được cập nhật ở mục Số dư tài khoản sau khi việc xử lý hoàn tất.

11. Liệu tôi có phải trả thêm phí khi nạp tiền vào TPBank eMoney?

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ tính phí sử dụng dịch vụ của họ khi bạn nạp tiền vào TPBank eMoney. Các mức phí này phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mà bạn chọn. TPBank không tính thêm bất kì mức phí nào.

Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo đây.

Cách thức đăng ký và bắt đầu mua sắm trực tuyến

Khách hàng cần đăng ký trên website các thông tin dưới đây với TPBank để sở hữu Thẻ:

a. Họ và Tên;

b. Số điện thoại;

c. Địa chỉ Email.

2. Làm cách nào để đăng ký sử dụng thẻ định danh TPBank eMoney?

Việc sử dụng Thẻ phải có Mẫu đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng Thẻ giữa chủ Thẻ và TPBank theo quy định hiện hành của TPBank. Chủ thẻ phải đáp ứng những điều kiện sau:

a. Phải sở hữu 1 thẻ vô danh TPBank eMoney

b. Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam;

c. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam;

d. Điều kiện khác theo quy định pháp luật và TPBank.

3. Tôi vừa đăng ký dịch vụ TPBank eMoney nhưng chưa nhận được email xác nhận. Tôi cần phải làm gì?

Sau khi đăng ký tài khoản TPBank eMoney, một email xác nhận sẽ được chuyển tới hòm thư của bạn, thời gian chờ có thể lên tới 10 phút hoặc vui lòng kiểm tra thêm hòm thư rác.

Nếu sau 30 phút bạn vẫn không nhận được email xác nhận, hãy yêu cầu mã xác minh mới gửi đến hòm thư của bạn bằng cách nhấn chuột vào nút “Gửi lại thư”.

Nếu như bạn vẫn không nhận được email, hãy liên hệ chúng tôi theo số 1800 58 58 85 từ 8.00 sáng đến 5.00 chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

4. Sau khi đăng ký bao lâu tôi có thể nhận được thẻ ảo TPBank eMoney?

Quá trình đăng ký dịch vụ là tức thì. Thẻ sẽ được cấp ngay sau khi hồ sơ đăng ký Thẻ được chấp nhận.

5. Tôi quên mật khẩu của tài khoản TPBank eMoney. Tôi nên làm gì?

Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu tại đây hoặc nhấn “Quên mật khẩu” ở trang đăng nhập và làm theo hướng dẫn.

Một email xác nhận lại mật khẩu sẽ được gửi ngay tới email bạn đã đăng ký.

Nếu như bạn không nhận được email, hãy liên hệ chúng tôi theo số 1800 58 58 85 từ 8.00 sáng đến 5.00 chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

6. Số dư tài khoản TPBank eMoney của tôi không đủ để thực hiện giao dịch. Liệu tôi có thể dùng Thẻ TPBank eMoney để thực hiện giao dịch này không?

Không. Bạn vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản TPBank eMoney để có thể hoàn tất giao dịch của mình.

7. Nạp tiền vào thẻ ảo TPBank eMoney nghĩa là gì và làm thế nào để tôi có thể nạp tiền?

“Nạp tiền” là quá trình chuyển thêm tiền vào tài khoản TPBank eMoney. Bạn có thể nạp tiền qua nhiều phương thức: hệ thống eBank của TPBank, cổng thanh toán Banknetvn, Smartlink, hệ thống thẻ Visa và Mastercard, v.v…

8. Thẻ ảo TPBank eMoney có giới hạn nạp tiền hàng tháng không?

Tài khoản thẻ định danh TPBank eMoney có thể nạp tiền tới 30,000,000VND một ngày nếu như số dư trong tài khoản không quá giới hạn 100,000,000VND. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thông tin ở Bảng các loại phí và hạn mức tại đây.

9. Tôi có thể nạp tiền bao nhiêu lần?

Tài khoản TPBank eMoney đã qua xác nhận định danh có thể nạp tiền không giới hạn số lần nạp và không giới hạn số lượng tiền nạp.

Tài khoản TPBank eMoney chưa qua xác nhận định danh chỉ có thể nạp tiền một lần với hạn mức tối đa 5.000.000VND.

10. Khi nào thì số tiền tôi nạp vào thẻ ảo TPBank eMoney có thể sử dụng được?

Cần có một khoảng thời gian cho việc xử lý tùy theo phương thức bạn nạp tiền. Trong khoảng thời gian này, số tiền bạn nạp vào sẽ được lưu dưới dạng Số dư chờ và sẽ không sử dụng được cho bất cứ giao dịch nào. Số dư mới sẽ được cập nhật ở mục Số dư tài khoản sau khi việc xử lý hoàn tất.

11. Liệu tôi có phải trả thêm phí khi nạp tiền vào TPBank eMoney?

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ tính phí sử dụng dịch vụ của họ khi bạn nạp tiền vào TPBank eMoney. Các mức phí này phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mà bạn chọn. TPBank không tính thêm bất kì mức phí nào.

Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo đây.

Định danh Thẻ eMoney của bạn

1.Tại sao tôi nên định danh Thẻ eMoney của mình ?

Tài khoản TPBank eMoney đã qua định danh có thể nạp tiền không giới hạn số lần nạp và không giới hạn số lượng tiền nạp.
Tài khoản TPBank eMoney chưa qua định danh chỉ có thể nạp tiền một lần với hạn mức tối đa 5.000.000 VNĐ.

2. Làm cách nào để tôi định danh cho tài khoản TPBank eMoney ?

Hãy đăng nhập vào bảng điều khiển tài khoản TPBank eMoney của bạn và nhấp chuột vào “Nạp tiền”, sau đó làm theo hướng dẫn để xác nhận danh tính.

Quản lý tài khoản Thẻ TPBank eMoney

Hãy đăng nhập vào bảng điều khiển tài khoản TPBank eMoney của bạn, nhấp chuột vào “Thông tin tài khoản” và cập nhật thông tin cá nhân.

2. Tôi có thể kiểm tra số dư tài khoản của thẻ ảo TPBank eMoney ở đâu?

Hãy đăng nhập vào tài khoản TPBank eMoney của bạn, chọn mục “Bảng điều khiển” để kiểm tra số dư tài khoản.

3. Số dư tài khoản và tài khoản chờ (số dư chờ) khác nhau như thế nào?

Số tiền trong số dư tài khoản có thể được sử dụng ngay cho các giao dịch. Trong khi đó, số tiền đang được giữ trong tài khoản chờ phải thông qua xử lý và không thể sử dụng ngay cho các giao dịch.

4. Làm cách nào để tôi có thể xem lại những giao dịch cũ của mình?

Hãy đăng nhập vào bảng điều khiển tài khoản thẻ ảo TPBank của bạn và nhấp chuột vào mục “Giao dịch” để xem lại những giao dịch cũ.

5. Nếu kiểm tra thấy sự bất hợp lý trong số dư tài khoản của mình, tôi nên làm gì?

Nếu kiểm tra thấy bất cứ sự bất thường nào trong giao dịch của mình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch.
Hãy liên hệ chúng tôi theo số 1800 58 58 85 từ 8.00 sáng đến 5.00 chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

6. Tôi có nhận được thông tin về tài khoản qua đường bưu điện mỗi tháng?

Tất cả các thông tin về tài khoản TPBank (bao gồm cả lịch sử giao dịch, số dư tài khoản) đều có thể truy cập được trực tuyến 24/7 qua bảng điều khiển tài khoản. Sẽ không có bất cứ thông tin nào được gửi qua đường bưu điện.

7. Tại sao tôi cần có Giới hạn chi tiêu an toàn?

Nếu như bạn mua sắm trực tuyến sử dụng đồng ngoại tệ, bạn có thể sẽ phải trả thêm phí chuyển đổi ngoại tệ. Điều này đồng nghĩa với việc giao dịch của bạn có thể sẽ không thành công vì bạn đã dùng hết số tiền trong tài khoản nhưng chưa tính tới phí chuyển đổi ngoại tệ. Vì thế, chúng tôi tính giới hạn chi tiêu dựa trên số dư tài khoản mà bạn đang có để bạn có thể biết được mình có thể giao dịch bao nhiêu. Việc này giúp đảm bảo rằng bạn sẽ có đủ tiền để hoàn tất giao dịch

Ngưng hoặc hủy dịch vụ thẻ

Hãy liên hệ dịch vụ khách hàng theo số 1800 58 58 85 để hủy thẻ

2. Liệu tôi vẫn có thể xem lại lịch sử giao dịch nếu như tôi đã hủy các dịch vụ thẻ của mình?

Bạn vẫn có thể đăng nhập vào bảng điều khiển TPBank và xem lại các giao dịch cũ. Tuy nhiên, các thẻ đã hủy sẽ không còn sử dụng giao dịch được nữa.

3. Tôi muốn khóa một trong nhưng thẻ trực tuyến của mình. Tôi phải làm thể nào?

Để khóa một thẻ trực tuyến, chỉ cần đăng nhập vào bảng điều khiển và nhấp chuột vào mục “Khóa thẻ”. Chọn thẻ muốn khóa và làm theo hướng dẫn. Quá trình khóa thẻ sẽ có hiệu lực ngay lập tức và thẻ đã bị khóa sẽ không còn sử dụng được.

4. Làm sao để tôi kích hoạt lại một thẻ đã bị khóa?

Hãy liên hệ dịch vụ khách hàng theo số 1800 58 58 85 để kích hoạt lại thẻ. Phí kích hoạt 20,000 sẽ được áp dụng.