Thỏa thuận người dùng thẻ TPbank eMoney

how_to_use
Thỏa thuận người dùng thẻ TPBank eMoney 
Thẻ ảo trả trước TPBank eMoney (“TPBank eMoney”) được phát hành bởi Ngân hàng cổ phần thương mại Tiên Phong (“TPBank”) theo giấy phép của MasterCard
1. Khi quý khách đăng kí hoặc sử dụng TPBank eMoney tức là quý khách đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận người dùng (“Điều khoản”) ràng buộc này.
Trong đó –
“Quý khách” là người đăng kí sử dụng TPBank eMoney. “Của quý khách” mang nghĩa tương ứng; và
“TPBank” có nghĩa là Ngân hàng cổ phần thương mại Tiên Phong và người kế nhiệm của chúng tôi, người chuyển nhượng và các đại lý được ủy quyền. “Chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng ta” mang nghĩa tương ứng.
2. Quý khách đồng ý:
(a) thanh toán hàng năm một khoản phí (theo tỷ giá công bố tại https://emoney.tpb.vn) sau khi đăng kí thành công TPBank eMoney.
(b) cung cấp thông tin cá nhân hoặc những thông tin khác khi được yêu cầu theo quy định của luật địa phương sau khi đăng kí thành công thẻ TPBank eMoney.
“TPBank” có nghĩa là Ngân hàng cổ phần thương mại Tiên Phong và người kế nhiệm của chúng tôi, người chuyển nhượng và các đại lý được ủy quyền. “Chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng ta” mang nghĩa tương ứng.
3. Quý khách chấp nhận sẽ không cung cấp chi tiết tài khoản thẻ TPBank eMoney cho người khác hoặc cho phép họ sử dụng nó để thanh toán các chi phí, xác minh hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Nếu làm vậy, quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí phát sinh trên thẻ TPBank eMoney xuất phát từ việc làm đó.
4. Thẻ TPBank eMoney của quý khách có giá trị trong suốt thời gian được hiển thị trên thẻ TPBank eMoney (“Thời gian hiệu lực”) và sẽ hết hạn vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp. Quý khách đồng ý và hiểu rằng Thời gian hiệu lực sẽ không được gia hạn.
5. Quý khách đồng ý sẽ:
(a) bảo mật thông tin của dãy số TPBank eMoney và ngày hết hạn của TPBank eMoney;
(b) hỗ trợ chúng tôi để khôi phục lại bất kỳ khoản tiền thanh toán bất hợp pháp nào từ số dư của bạn.
6. Quý khách không được:
(a) cho bất kì người nào khác sử dụng TPBank eMoney của Quý khách;
(b) đưa dãy số TPBank eMoney và thông tin chi tiết cho bất kì người nào chưa được phép; hoặc
7. Quý khách cần hiểu rằng Quý khách không thể ngừng thanh toán đối với các giao dịch hoặc các khoản thanh toán giao dịch đã thực hiện bằng TPBank eMoney của quý khách.
8. Quý khách cần hiểu rằng một khi TPBank eMoney đã hết hạn, quý khách không được tiếp tục sử dụng thẻ.
9. Một số dịch vụ sẽ yêu cầu thanh toán phí. Vui lòng xem bảng phí tại https://emoney.tpb.vn.

10. Đối với các khoản phí nước ngoài được chuyển đổi bởi MasterCard, một phí chuyển đổi là 2,5% sẽ được cộng thêm vào số tiền đã chuyển đổi, trong đó 1,5% sẽ được MasterCard giữ lại.
Một khoản phí được thực hiện bằng ngoại tệ khác ngoài đô la Mỹ, mà được MasterCard thực hiện chuyển đổi, sẽ được chuyển đổi thành đô la Mỹ trước khi được chuyển đổi thành tiền tệ quý khách sử dụng để thanh toán. Đối với các khoản phí thực hiện bằng Việt Nam Đồng ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, một khoản phí giao dịch nước ngoài là 1,5% sẽ được áp dụng, trong đó 0,5% sẽ được MasterCard giữ lại.
11. Chúng tôi được phép sửa đổi bất kỳ phần nào của các Điều khoản bất cứ khi nào. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về mọi sửa đổi bằng cách đăng trên trang web của chúng tôi tại https://emoney.tpb.vn hoặc thông qua các kênh khác mà chúng tôi quyết định. Những sửa đổi sẽ ràng buộc Quý khách kể từ khi thông báo hoặc vào ngày mà sửa đổi đó có hiệu lực theo quy định trong thông báo, tùy vào cái nào đến sớm hơn. Quý khách đồng ý rằng bất kỳ thông báo sửa đổi nào theo như phương thức đã nói ở trên sẽ được xem như là thông báo đầy đủ vì mục đích của đoạn văn bản này. Việc tiếp tục sử dụng TPBank eMoney sau ngày thông báo được coi như là quý khách đã thừa nhận các sửa đổi và chấp nhận điều khoản được sửa đổi.
12. Trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh mà Quý khách gặp phải từ việc sử dụng TPBank eMoney sẽ không vượt quá Hai Mươi Triệu Việt Nam Đồng (20,000,000.00 VND) hoặc là sẽ không vượt quá các tổn thất hay thiệt hại thực tế, sẽ áp dụng cái thấp hơn.
13. Nếu có bất kỳ việc phạm lỗi hoặc trì hoãn từ phía chúng tôi khi thực hiện bất kỳ quyền hạn, quyền lợi, hoặc biện pháp khắc phục theo các Điều khoản này thì đó cũng không được coi như một đồng ý từ bỏ quyền hạn, quyền lợi, hoặc biện pháp khắc phục.
14. Chúng tôi có thể sẽ thay đổi dãy số TPBank eMoney hoặc ngày hết hạn, hoặc cả hai, nếu chúng tôi cung cấp cho quý khách một thẻ ảo thay thế khác. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc thông báo thay đổi này cho bất kỳ bên nào mà quý khách đang tham gia giao dịch thanh toán hiện có với họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả phát sinh từ các giao dịch bị giảm đi, cho dù có sử dụng số thẻ ảo TPBank eMoney cũ hay mới
15. Quý khách đồng ý rằng trách nhiệm bảo mật và giữ an toàn cho dãy số TPBank eMoney cũng như Mã bảo mật của thẻ là trách nhiệm hoàn toàn thuộc về quý khách, và đồng ý bảo vệ thông tin trên để tránh bị sử dụng gian lận hoặc trái phép. Quý khách có trách nhiệm luôn luôn giữ kín Mã bảo mật. Quý khách không được tiết lộ cho bất kì người nào và không được thỏa hiệp tiết lộ Mã bảo mật trong mọi trường hợp. Quý khách đồng ý rằng tất cả các giao dịch trực tuyến sử dụng dãy số TPBank eMoney và Mã bảo mật sẽ được cho là là đã thực hiện bởi chính quý khách hoặc ủy quyền bởi chính quý khách. Bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Mã bảo mật của người khác ngoài quý khách, nếu có phát sinh bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp trong tương lai mà quý khách đưa ra sẽ bị vô hiệu .
16. Để được hưởng những ưu đãi và lợi ích của thẻ TPBank eMoney, bao gồm cả các dịch vụ liên quan, quý khách phải nộp lệ phí chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi có quyền sửa đổi theo thời gian các ưu đãi và lợi ích đối với TPBank eMoney, bao gồm cả chi phí liên quan. Việc tiếp tục sử dụng thẻ TPBank eMoney và dịch vụ liên quan được xem như là đã có sự chấp thuận của quý khách đối với các điều khoản, lợi ích và chi phí.
17. Tất cả các lệ phí hàng năm đã thanh toán sẽ không được hoàn lại ngay cả khi các quyền sử dụng của Quý khách bị đình chỉ hoặc chấm dứt, hoặc thậm chí nếu quý khách hủy Thẻ TPBank eMoney trước khi hết hạn sử dụng.
18. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước quý khách nếu vì lý do nào đó mà điểm chấp nhận thẻ trực tuyến không chấp nhận thẻ TPBank eMoney của quý khách. Quý khách đồng ý miễn trách nhiệm chúng tôi trước bất kỳ các khiếu nại và tranh chấp về việc dãy số TPBank eMoney bị từ chối sử dụng. Nếu có điểm chấp nhận thẻ nào không chấp nhận thẻ TPBank eMoney của quý khách, xin vui lòng gọi số điện thoại Dịch vụ chăm sóc khách hàng để báo cáo sự việc cho chúng tôi.
19. Cá nhân hoặc tổ chức không phải là một bên có liên quan trong các Điều khoản này sẽ không có quyền thực thi bất kỳ quyền hạn nào của các Điều kiện này, bất kể cá nhân hoặc tổ chức đó đã được xác định tên, là một thành viên của một tổ chức hoặc có thông tin miêu tả cụ thể. Để tránh sự nghi ngờ, không có gì trong đoạn văn bản này sẽ ảnh hưởng đến quyền của bất kỳ bên chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp trong Điều khoản này.
20. Việc xây dựng, hiệu lực và thực thi của các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mỗi bên đề cập ở đây đồng ý tuân thủ thẩm quyền tài phán không độc quyền của các Toàn án Việt Nam.